Byggplaner för skolor och förskolor

Det byggs och planeras mycket i kommunen just nu och flera år framåt. Anders Juhlin, lokalplanerare, berättar om framtidens planer för skolor och förskolor. Allt från större om- och tillbyggnationer till nyproduktion.

– Vi ser ett utökat behov när det gäller skolor. Vi har stor inflyttning från kringliggande kommuner och det är många barnfamiljer som flyttar hit. Kungsbacka är en attraktiv kommun som många vill bo i, säger Anders Juhlin, lokalplanerare vid kommunen, 

Fyra nya skolor

Anders berättar att det tar cirka 4-5 år att planera en skola tills den fysiskt står på plats. Det är många delar i en byggprocess som ska fungera. Furulidskolan byggs med plats för 300 elever. Det blir en helt ny skola och byggprocessen är igång och skolan planeras vara i bruk 2018. Fjärås- Bräckaskolan byggs i två etapper, där skolverksamhet ska vara kvar i vissa delar av befintliga lokaler under tiden som det nya byggs. Skolan planeras vara klar för inflyttning år 2019 i första etappen. Det blir en F- 5 skola.

Det planeras också en nybyggd skolbyggnad och idrottshall på Iseråsskolan. Just nu går projektet in i en förstudie. 

Kommunen har tecknat avtal om att få köpa mark i Vallda, Heberg. En ny skola planeras i Vallda tätort då vi behöver fler skolplatser för att täcka behovet i området. Det blir möjligt för alla elever i området att få hela sin skolgång närmare hemmet. Den nya skolan kommer att ha elever i de yngre åldrarna.

– Grundläggande befolkningsprognoser kan vi ta del av fyra år framåt. Detta är egentligen väldigt kort tid ur ett byggnadsperspektiv då vi vill kunna planera ännu längre fram. Kommunen måste bli bättre på att planera och fundera kring hur framtiden kan se ut. Vi vill inte bygga för litet från början heller, utan vill se det ur ett långsiktigt perspektiv. Det är en utmaning då underlaget kan ändras under resans gång, berättar Anders Juhlin.

Vi behöver tänka mer kring samutnyttjande mellan förvaltningarna, nyttja lokaler mer tid över dagen ha kvar äldre skolor och se över hur vi kan nyttja dessa mer optimalt istället för att bygga nytt.

Konceptlösningar är framtiden 

Anders tycker att Kungsbacka kommun kan snegla på hur andra kommuner bygger. Han tycker vi ska ta det som är bra och applicera på vår verksamhet och ”skruva till det för att anpassa här”. Eftersom det tar tid och planera kan man för att skynda på processen titta på konceptlösningar. Det kan liknas med en modell som går att anpassa efter hand som förutsättningarna ändras (kan liknas med lego). Det ska finnas möjlighet att bygga till liknande moduler på samma grund. I bygget av Fjärås- Bräckaskolan användes konceptlösningar för att lokalerna ska kunna användas nu men sedan anpassas efter framtida behov. Paviljonger skulle kunna vara baserade på konceptlösningar.

– Just nu gäller det att få till bra och snabba kommunikationsvägar inom kommunen. Det är viktigt att få ner projekteringstiden, det vinner vi alla på. Det tar tid att både bygga och planera så vi måste komma igång snabbt och undersöka om det vi tänkt bygga är möjligt redan dag ett, säger Anders Juhlin.

När det oväntade händer

Händelser som gör att planerna ändras var branden på Lerkils förskola i höstas. Lokalerna måste renoveras efter branden.

Renovering av byggnaden ”Holken” kommer att ske parallellt med skolprojektet och öppnas i samband med Furulidskolans invigning. För att slippa ha barn vid en byggarbetsplats med tung trafik och buller använder vi i dagsläget dessa lokaler som etableringsbodar i vårt byggprojekt av Furulidskolan.

Fler förskolor och lokaler

På en del ställen i kommunen har vi försökt lösa lokalfrågan med paviljonger för att få plats med vår verksamhet. Tanken är att dessa paviljonger efterhand ska ersättas med permanenta byggnader. I Frillesås har vi nyligen fått fyra avdelningar som ska avlasta den stora efterfrågan som finns på förskoleplatser. Dessa togs i bruk den 11 januari i år. Det kan även längre fram bli aktuellt med fler paviljonger där. I augusti 2017 öppnar en ny förskola i Tölö, Trollsländans förskola.

Kontakta gärna

Lokalplanerare, Anders Juhlin
0300-83 79 69
anders.juhlin@kungsbacka.se

Chef planering Förskola & Grundskola, Udo Weis
0300-83 40 34
udo.weis@kungsbacka.se