Ett år med Attraktivare boenden

Våra boenden ska bli ännu bättre än de redan är. Med den utgångspunkten har de äldreboenden som drivs av Kungsbacka kommun jobbat under 2016 med projektet Attraktivare Boenden. Här kan du se en film om hur vi arbetar.

Arbetsmodell för alla

Personalen på äldreboendena Signeshus och Måhaga har varit först ut att jobba med projektet Attraktivare boenden. De har tagit fram en arbetsmodell som nu ska användas av alla boenden som drivs i Kungsbacka kommuns regi.

–Det började med att vi frågade oss hur vi kan göra våra boenden ännu bättre än de redan är. Sedan gick vi helt enkelt ut och frågade de som bor på boendena hur de vill ha det. Utifrån det har vi skapat en arbetsmodell som fokuserar på att det ska vara attraktivt både att bo och att jobba på våra boenden, säger Maria Hellström, projektledare och utvecklare på Vård & Omsorg.

Allsång och pizza

Allsång, hämtpizza, sittgympa, pubafton och mysfika; det är några av aktiviteterna som har arrangerats på Signeshus och Måhaga under året som en följd av projektet. Dessutom har de fokuserat på till exempel lugna och välkomnande måltider, och att inflyttningen ska vara trygg och anpassad till varje individ.

–Projektet har redan gett ringar på vattnet till våra andra boenden, som redan har börjat inspireras av sättet att arbeta. Nu avslutas projektet och det är dags för alla kommunens boenden att börja arbeta fullt ut enligt arbetsmodellen, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för Särskilt boende.

Arbetsmodell i sex delar

De sex fokusområden som tagits fram i projektet är:

  • Vårt förhållningssätt ska alltid utgå från våra kunder.
  • Inflyttningen ska vara trygg.
  • Vi ska arbeta systematiskt med den individuella genomförandeplanen.
  • Måltidsmiljön ska vara lugn och inbjudande.
  • Aktiviteterna ska utformas utifrån våra boendes intressen och önskemål.
  • Boendes, anhörigas och medarbetares kompetens ska tas tillvara.

Kontakta gärna

Helene Ljungqvist, verksamhetschef Särskilt boende
0300-83 81 92
helene.ljungqvist@kungsbacka.se

Maria Hellström, projektledare Attraktivare boenden
0300-83 48 31
maria.hellstrom@kungsbacka.se