Föräldragrupp för dig som har en tonåring

Kungsbacka kommun erbjuder kostnadsfria föräldrastödskurser. Många föräldrar efterfrågar kunskap och verktyg för att kunna hantera sin roll som tonårsförälder. Nästa kurs startar måndagen den 20 februari klockan 18.30-20.30 i Kungsbacka.

Anmälan

Anmäl dig till Anette Svensson, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vi träffas åtta gånger

Vi träffas åtta måndagar med start den 20 februari klockan 18.30 – 20.30. Sista träffen blir den 10 april. Lokal: Å-huset i Kungsbacka, Sjöallèn 2a.

Diskussioner kring olika ämnen

Ämnen vi tar upp och diskuterar är till exempel:

  • Uppmärksamma det positiva
  • Bevara ditt lugn
  • Bortse från negativt beteende
  • Förhandling

Kursen leds av utbildade COPE- instruktörer. Vid varje kurstillfälle bjuder vi på kaffe, te och fralla.

Läs mer om föräldrastödskurser och Cope-metoden

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se