Förändringar på träffpunkterna

Från och med 1 februari är Rosengatans träffpunkt stängd, och det kommer inte heller vara några aktiviteter i kommunens regi på Hede, Kullavik och Åsa träffpunkter. Detta i och med att de förslag om förändringar som beslutades av nämnden för Vård & Omsorg i december träder i kraft.

Den 7 december beslutade nämnden för Vård & Omsorg att de besparingar som behöver göras för att få budgeten för 2017 i balans ska ske inom den öppna verksamheten som är frivillig enligt lag. Detta innebär att träffpunkternas verksamhet koncentreras. Dessutom ska frivilligorganisationer bjudas in  för att medverka kring utbudet på träffpunkterna.

Rosengatans träffpunkt är stängd från den 1 februari. Träffpunktslokalerna i Hede, Kullavik och Åsa kommer inte heller att ha någon personal på plats eller några aktiviteter i kommunens regi från detta datum.

Vård & Omsorg har bjudit in frivilligorganisationer till ett möte den 7 februari för att diskutera hur ett samarbete kring träffpunkterna skulle kunna se ut.

Vår verksamhet fortsätter

Alla som är intresserade av att besöka träffpunkterna är varmt välkomna till de sju lokaler där vi fortsätter vår verksamhet som tidigare:

  • Frillesås
  • Fjärås
  • City
  • Signeshus
  • Älvsåker
  • Onsala
  • Gällinge

Läs mer om träffpunkterna

Kontakta gärna

Lena Aspebo, enhetschef
0300-83 46 24
lena.aspebo@kungsbacka.se