Frukostmöte om behovet av praktikplatser

Knyt kontakt med skolan och var med och bidra till bättre framtidsutsikter för de ungdomar som är i behov av en praktikplats. Välkommen till Facklan 22 februari. Anmäl dig här!

Handledaren är ovärderlig

Många elever i gymnasieskolan har behov av olika typer av längre eller
kortare praktikplatser under sin utbildning. En del av gymnasieskolans
ungdomar har funktionsnedsättningar vilket innebär att de kan behöva
anpassade arbetsuppgifter och extra stöttning. Handledarens hjälp kan vara ovärderlig i elevens resa mot en yrkesidentitet och ett framtida arbetsliv.

På programmet - paneldiskussion

Ta del av goda exempel och givande diskussioner om arbetsplatsförlagd
praktik. Moderator under morgonen är Lena Salomonsson. Vi startar med
frukostmingel klockan 8. Därefter på scen från klockan 8.20:

  • Karl Persson, Kungsbacka kommun
  • Lena Larsson, Arbetsförmedlingen
  • Andreas Mattsson, ICA Maxi Kungsbacka
  • Annika Areskog Ronnstedt, Kungsbacka gymnasieskola
  • Malin Glimtén, Coop bageri
  • Per-Erik Nordlander, Euromaster
  • Helene Jönsson, Subway

När: Onsdag 22 februari 2017 klockan 8-9.30
Var: Biograf Facklan
Hur: Anmäl dig till lisa.jonsson@kungsbacka.se senast 2017-01-31