Kungsbacka kommun startar gymnasial lärlingsanställning hösten 2017

Svensk gymnasielärling är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. I Kungsbacka kommer denna möjlighet att erbjudas på Industritekniska programmet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Som svensk gymnasielärling delar eleven sin studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd på en verksamhet där eleven lär sig yrket. Detta innebär att eleven får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

- Jag är mycket stolt över att Kungsbacka är en av de kommuner som har blivit utvalda att få bedriva gymnasial lärlingsanställning. För mig är ett kvitto på att vi håller hög utbildningsstandard. Sverige behöver utveckla lärlingskoncepten och vi vet av erfarenhet att andra länder som har den här typen av utbildning har låg arbetslöshet, säger Ulrika Landergren ordförande i nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning.

Unik satsning 

Bakom initiativet Svensk Gymnasielärling, står företagsledaren Carl Bennet, Skolverket och Västsvenska Handelskammaren. Kungsbacka blir nu en av fem kommuner i Sverige med denna utbildningsform. Under 2017 inleds ett pilotprojekt där några få gymnasier och företag deltar däribland Kungsbacka.

- Vi vill ta till vara på intresserade gymnasieungdomar som vill utvecklas i arbetslivet samtidigt som man gör sin gymnasieutbildning, säger industrimannen Carl Bennet.

Till hösten 2017 kommer Kungsbacka att kunna erbjuda 10 platser på Industritekniska programmet med lärlingsinriktning. Dessutom har nämnden för Vård & Omsorg bestämt att också erbjuda 5 platser på Vård- och omsorgsprogrammet med lärlingsinriktning.

Kontakta gärna
Förvaltningschef, Staffan Hallström
0300-83 41 50
staffan.hallstrom@kungsbacka.se

Lärare yrkesämnen, Tommy Johansson
0300-83 35 21
tommy.johansson@kungsbacka.se