Hantverkstjänster, bilar och telefonförsäljning bekymrar konsumenter

Konsumentrådgivningen i Kungsbacka hade under förra året kontakt med 920 kommuninvånare som hade förfrågningar eller klagomål. De allra flesta frågorna handlade om hantverkstjänster, bilar och telefonförsäljning.

Under året som gick tog konsumentrådgivningen emot och besvarade 1212 inkommande kontakter med klagomål och förfrågningar från konsumenter i Kungsbacka kommun fördelat på 920 enskilda ärenden. Det är en minskning med 31 ärenden, men en ökning med 40 kontakttillfällen jämfört med 2015.

Klicka här för att läsa fördelning av ärenden till konsumentrådgivningen 2016

Abonnemangsfällor nytt problem

De vanligaste frågorna som konsumentrådgivningen får från kommuninvånarna i Kungsbacka rör hantverkstjänster och bilar, vilket stämmer väl överens med hur det ut i landet i stort. Likt tidigare år har konsumentrådgivningen under 2016 också uppmärksammat fortsatta problem med telefonförsäljning, främst av telefonabonnemang där många konsumenter rapporterar att man blivit vilseledd att ingå avtal.

– Utöver ärenden som rör hantverkstjänster och bilar börjar vi se en ny typ av problem där man fastnat i abonnemangsfällor efter att ha lurats att delta i falska tävlingar och marknadsundersökningar på nätet. Konsumenten luras att fylla i sina kontaktuppgifter för att delta i undersökningen eller utlottningen, och på så sätt kommer företaget över informationen som konsumenten lämnar, säger Christoffer Widell, konsumentrådgivare.

Aktivt år med gott resultat

En stor del av konsumentrådgivningens uppdrag handlar om att arbeta förebyggande, bland annat genom att anordna föreläsningar och informationsträffar för skolor, företag och föreningar.

– Under 2016 genomförde vi 81 utåtriktade insatser och vi har haft kontakt med totalt 1390 kommuninvånare genom föreläsningar och utskick. Vi har bland annat genomfört 23 skolbesök och diskuterat konsumenträtt med drygt 500 skolelever, men också med andra grupper som till exempel pensionärsföreningar. Gensvaret har varit fortsatt stort, vilket såklart är glädjande, säger Christoffer Widell.

Gratis rådgivning

Konsumentrådgivningen i Kungsbacka ger kostnadsfri rådgivning till alla som bor i kommunen. Du kan fråga om allt som rör dina rättigheter som konsument. Konsumentrådgivningen håller också föreläsningar och informationsträffar för skolor, företag och föreningar. 

Du når oss på telefon klockan 9-12 tisdag, onsdag och torsdag. Om du lämnar ett meddelande ringer vi upp. Naturligtvis kan du även skicka e-post eller brev. Du kan också boka besök hos oss.

Kontakta gärna

Konsumentrådgivningen
0300-83 40 06
konsument@kungsbacka.se