Vi fasar ut åtaganden i Sjöaremossens isbana

I maj 2016 beslutade nämnden för Fritid & Folkhälsa att avsluta samarbetet med Varbergs kommun gällande Sjöaremossens isbana och fasa ut Kungsbackas åtaganden under en tvåårsperiod. Kultur & Fritid för nu diskussion med Varbergs kommun om den fortsatta driften av isbanan. Förändringen kan innebära höjda kostnader för Frillesås BK men de kan som alla kommunens föreningar söka bidrag för sina hyreskostnader.

Sjöaremossens isbana ligger i Varberg och ägs av Varbergs kommun. Varberg och Kungsbacka kommun har länge delat på drift- och kapitalkostnaderna för anläggningen. Kungsbackas andel har varierat över tid beroende på hur mycket isbanan nyttjas av Kungsbackaföreningar.

Frillesås bandy spelar på Sjöaremossen

Kungsbackaföreningen Frillesås BK har Sjöaremossen som hemmaplan och föreningen har i dagsläget 56 aktiva i åldern 7-20 år. Verksamheten har minskat de senaste åren och var nästan dubbelt så stor för sex, sju år sedan. Med utgångspunkt i det allt lägre deltagandet och den kostsamma driften av en bandybana är det naturligt att reflektera över betydelsen av att driva en bandyanläggning.

– Kommunen bör väga vad en mångfald i idrottsutbudet betyder för invånarna mot hur mycket en enskild idrott får kosta säger Linus Kron, förvaltningschef Kultur & Fritid Kungsbacka kommun.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa har fattat beslutet att avsluta Kungsbacka kommuns åtaganden för Sjöaremossens isbana. Förvaltningens uppdrag är nu att föra diskussion med Varberg om hur avtalet ska avslutas men också att visa särskild hänsyn till Frillesås bandyklubbs förutsättningar för fortsatt verksamhet.

– Sjöaremossens framtid är en svår fråga men vi försöker lösa den på bästa sätt säger Linus Kron.

Föreningar kan söka lokalbidrag

För Frillesås bandy finns det bidrag att söka av kommunen för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. Eftersom Kungsbacka kommun inte kan erbjuda en bandybana kommer Frillesås BK kunna söka lokalbidrag på upp till 125 000 kronor för hyra av isbanan i Varberg.

Kontakta gärna

Förvaltningschef Linus Kron
0300-83 46 55
linus.kron@kungsbacka.se