Läsårstider för grundskolan

Via länken nedan hittar du läsårstider för Kungsbackas kommunala skolor.

Läsårstider

Vårterminen startar den 9 januari men några av skolorna kan ha valt att lägga en studiedag detta datum. Vänd dig till din skola för information om detta, skolorna beslutar själv om datum för två studiedagar under våren. Information finns på skolans hemsida eller via Unikum