Nya leverantörer av vuxenutbildning

Kungsbacka kommun har genomfört en kvalitetsupphandling av nya aktörer inom kommunal vuxenutbildning, Komvux. Detta innebär att aktörerna konkurrerar om vilken utbildningsanordnare som kan erbjuda den högsta kvaliteten till ett av kommunen redan fastlagt pris. Den 5 januari fattade Kungsbacka kommun tilldelningsbeslut i upphandlingen och välkomnar nu såväl nya som gamla leverantörer.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 april 2017 och löper sedan i fyra år, vilket betyder att nyttan och effekten av kvalitetsupphandlingen kan utvärderas först när verksamheten kommit igång.

 - Det är roligt att vi nu är i mål med upphandlingen av vuxenutbildningen utan överklaganden. Vi välkomnar nya och gamla leverantörer inom vuxenutbildningen och ser att vi nu framöver kommer att kunna erbjuda våra vuxenstuderande ett brett utbud av utbildningar, säger Ulrika Landergren, ordförande i nämnden för gymnasie & vuxenutbildning. 

Följande leverantörer kommer att leverera vuxenutbildning på uppdrag av Kungsbacka kommun:

Gymnasiala teoretiska kurser. Distans.Tilldelning: Hermods Aktiebolag och NTI-skolan AB


Gymnasiala teoretiska kurser, samt grundläggande vuxenutbildning. Flex.Tilldelning: Hermods Aktiebolag och Humanus Utbildning Syd AB


Gymnasiala kurser inom handel och administration. Distans.Tilldelning: Hermods Aktiebolag och NTI-skolan AB


Gymnasiala kurser inom handel och administration. Flex.Tilldelning : Miroi AB och AB Alphace Coaching & Education


Gymnasiala kurser inom vård och omsorg. Distans.Tilldelning: MedLearn AB och Hermods Aktiebolag


Gymnasiala kurser inom vård och omsorg. Flex.Tilldelning: MedLearn AB och ASTAR AB


Utbildning i svenska för invandrare, Sfi. Flex.Tilldelning: Hermods Aktiebolag och Cuben Utbildning ABKontakta gärna
Enhetschef/rektor Frida Svärd
0300-83 86 69
frida.svard@kungsbacka.se