Nya medborgarlöften för 2017

I år fokuserar Kungsbacka kommun och Polisen på ökad trafiksäkerhet, trygghetsvandringar och att öka barnens trygghet. Nu har den årliga samverkansöverenskommelsen med medborgarlöften 2017 undertecknats av kommundirektör och lokalpolisområdeschef.

Medborgarlöftena är en del av samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. Syftet med att sätta fokus på ett antal åtgärder under ett år, är att öka tryggheten för invånarna. Det är kommuninvånarnas egna prioriteringar som ligger till grund för medborgarlöftena.

I oktober hade Polisen och kommunen en invånardialog med frågor om trygghet. För första gången genomfördes en särskild barnenkät, som besvarades av knappt 200 barn i åldrarna 3-17 år.

Barn vill ha stöttning

Den visade att barn för det mesta känner sig trygga, men när de upplever otrygghet så är det i hemmet eller i skolan. Exakt vad de är rädda för, kan man inte riktigt dra några generella slutsatser av, men barnen uttrycker att de önskar stöttning från vuxna.

- Vårt löfte till barnen är att informera föräldrar och andra vuxna om vad enkäten med barnen fick för resultat. Vi ska även anordna en föreläsning under hösten 2017 i samarbete med nätverket Föräldrar emellan om hur föräldrar kan öka tryggheten för sina barn, säger Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör i Kungsbacka kommun.

Hon och Anders Wiss, lokalpolisområdeschef, skrev på fredagen under samverkansöverenskommelsen på Kollaskolan, till elevernas stora nöje. Polisbilen på skolgården väckte stor munterhet och Anders Wiss och Ann Rönnäng, Polisens representanter, fick skriva autografer åt eleverna.

Trygghet i trafik

De andra löftena handlar om trygghet i trafiken där löftena är:

  •  att öka kunskapen hos föräldrar och ungdomar kring olämpligt trafikbeteende som allmänheten lyft fram i invånardialogen. Det handlar om störande körning med moped, mopedbilar eller A-traktorer på olämpliga platser, eller att fordonen manipulerats på olagliga sätt.
  • att på särskilt drabbade vägsträckor sätta upp en flyttbar skylt som signalerar för trafikanter att de kör för fort. Effekterna av skylten ska utvärderas. Polisen utlovar minst tolv trafikkontroller med fokus på hastighet, nykterhet och trafikbeteende.

Trygghet i offentlig miljö

Löftet om trygghet i offentlig miljö är:

  • att genomföra trygghetsvandringar och undersöka varför Resecentrum pekas ut som en plats där människor känner sig otrygga när statistiken inte ger stöd för det. Kommunen kommer att använda området kring Resecentrum för evenemang och utveckla utomhusmiljöerna. Polisen utlovar fortsatt närvaro, vid minst 52 tillfällen, vid Resecentrum kvällar och nätter då många människor befinner sig där.

Läs samverkansöverenskommelsen och medborgarlöften 2017 i sin helhet

Läs mer om Överenskommelse Polis och kommun (ÖPK)