Nya platser på Sandlyckans vård- och omsorgsboende

I augusti 2018 öppnar ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter i området Sandlyckan, Kullavik. Utöver Sandlyckan planeras också nya vård- och omsorgsboenden i Särö och Björkris.

I slutet av november påbörjade Derome Hus AB byggstarten för ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter i Sandlyckan, Kullavik. Vård- och omsorgsboendet ska stå klart i juli 2018 och öppnar en månad senare. I närheten byggs också ett gruppboende med 6 lägenheter för Individ & Familjeomsorg.

– Det nya vård- och omsorgsboendet i Sandlyckan är ett stort projekt och vi är naturligtvis glada att vi nu är i gång. Vi har just nu en brist på boendeplatser och många kommuninvånare väntar på att få lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Bristen beror på att byggtakten inte har hållit jämna steg med det ökade behovet. Det finns också ett särskilt stort behov för personer med demenssjukdomar, säger Christian Andersson, utvecklingsledare på Vård & Omsorg.

Fler äldreboenden planeras

Utöver Sandlyckan planeras inom de närmsta åren även två nya vård- och omsorgsboenden, ett i Björkris och ett i Särö. Vård- och omsorgsboendei Björkris kommer att ha 120 platser och i Särö kommer det att finnas 80 platser. Datum för byggstart för boendena är ännu inte klara.

Här hittar du mer information om hur man ansöker om lägenhet. 

Kontakta gärna

Enhetschef Sandra Nilsson
0300-83 81 69
sandra.nilsson@kungsbacka.se

Enhetschef Anneli Hafström
0300-83 81 70
anneli.hafstrom@kungsbacka.se