Se våra filmer om modersmål och studiehandledning

Om du vill veta mer om hur det fungerar med modersmål i förskolan och i grundskolan kan du titta på våra filmer som beskriver vad som gäller.

Förskola och förskoleklass

Barn och elever i förskola och förskoleklass har rätt till förstärkt modersmålsstöd, om de har ett annat modersmål än svenska hemma. Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare deltar i den dagliga verksamheten.

Läs mer om rätt till förstärkt modersmålsstöd och se vår en film om hur det fungerar

Grundskolan

I grundskola och grundsärskola kan elever få modersmålsundervisning. Det är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Ansökan sker via vår e-tjänst.

Läs mer om rätt till modersmål

Se våra filmer om modersmål och studiehandledning

Modersmålsundervisning i Kungsbacka

Studiehandledning