Vi tar ner sjuka almar vid stadshuset

Sex stora almträd vid stadshuset kommer att fällas. Orsaken är att de har drabbats av almsjukan.

Träden kommer att fällas i slutet av januari och början av februari.

- Om möjlighet finns kommer vi att ersätta dem med nyplanterade träd för att bibehålla en grön stad, men det beror lite på markförhållandena, säger Leon Martini, arbetsledare på Drift Trafik & Park.

Över 30 almar drabbade

De senaste åren har två almar vid stadshuset samt ytterligare ungefär 30 almar i Sjöallén, Skogsallén och Badhusparken fällts på grund av almsjukan.

Almsjuka är en svampsjukdom som täpper igen trädets näringsbanor så att almen vissnar. Almsjukan är känd i Sverige sedan 1950-talet. Främst är det de södra delarna av landet som är drabbade. En mer aggressiv variant som kom under 1980-talet drabbade framförallt Skåne, Göteborgsregionen och Mälardalen.

Kontakta gärna

Leon Martini
0300-83 48 15
leon.martini@kungsbacka.se