Var med på festivalen Queer up

17–20 maj är det dags för festivalen Queer up – Kungsbackas festival för mänskliga rättigheter. Vill du vara med? Anmäl din programpunkt senast 22 januari.

Tag chansen att visa hur du, din förening eller organisation arbetar med mänskliga rättigheter och jämlikhetsfrågor och anmäl en programpunkt till festivalen Queer up!

Under fyra dagar fylls Kungsbacka med mängder av aktiviteter, föreläsningar, workshops, scenprogram, utställningar och mycket mer. Årets festival har temat "Vad är normalt?". Föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner är med och bidrar med programpunkter. Vi hoppas på en festival som kan bidra till en känsla av gemenskap, gemensamt ansvar och att ställa upp för varandra, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån.

Gather up – en mässa i Badhusparken

Festivalen startar 17 maj med en mässa i Badhusparken. Där kan vem som helst ställa upp en monter och sprida vilket budskap som helst, så länge det stödjer mänskliga rättigheter och passar med festivalens värdegrund.

Anmäl din programpunkt senast 22 januari

Vill du, din förening eller organisation vara med och bidra med en programpunkt under festivalen? Alla arrangörer som ställer sig bakom festivalens värdegrund är välkomna att delta med arrangemang under vårt gemensamma program. Förvaltningen för Kultur och Fritid är samordnare för festivalen och sköter marknadsföringen. Varje enskild arrangör står som ansvarig för sin egen programpunkt och dess innehåll.

Programpunkter kan genomföras vilken tid som helst under de fyra dagarna och på den plats som passar bäst. En programpunkt kan exempelvis vara ett kulturevenemang, en föreläsning, en utställning, en flashmob, en träff utifrån ett visst intresse eller något litet som vänder upp och ner på något stort och får folk att tänka till.

Ni som arrangerar något, litet eller stort, får gärna tänka utifrån festivalens tema "Vad är normalt?". Hur ofta ifrågasätter vi det som ses som normalt? Vad är det som gör att något blir normalt? Är det statiskt? Hur bryter vi normer som skadar och exkluderar?

För att anmäla en programpunkt eller boka en monterplats på Gather up, mejla till manskligarattigheter@kungsbacka.se senast 22 januari 2017.

Vad är Queer up?

Queer up är en festival som genomförts runt om i Kungsbacka sedan våren 2011. Vi tror på kraften att tillsammans lyfta upp och betona vikten av allas lika värde. Vi strävar efter att utmana normer och föreställningar som begränsar och stänger in människor, arbeta mot all form av diskriminering och påverka attityder i positiv riktning.

Förvaltningen för Kultur & Fritid är huvudarrangör och samordnare för festivalen. Alla festivalens programpunkter är alkohol- och drogfria.

Vår värdegrund

  • Queer up tar aktivt ställning för mänskliga rättigheter, såsom de definierats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen.
  • Queer up arbetar mot diskriminering och förtryck utifrån funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller-uttryck, etnicitet, trosuppfattning, sexualitet, social tillhörighet eller ålder.
  • Queer up tar avstånd från alla former av våld.
  • Queer up uppmuntrar till öppna samtal och diskussioner, och till att utmana samhällets, såväl som sina egna, normer och föreställningar.

Kontakta gärna

Ungdomskonsulent Ulrika Glingborn
0300-83 52 82
ulrika.glingborn@kungsbacka.se