Vi bygger tillfälliga bostäder för nyanlända i Åsa

Kungsbacka kommun har gett bostadsföretaget Eksta i uppdrag att uppföra modulhus med 52 hyresrätter i Kläppa som ska bli tillfälliga bostäder för nyanlända.

Byggnadsnämnden godkände Ekstas ansökan om bygglov men Länsstyrelsen upphävde beslutet med motiveringen att nämnden inte styrkt att behovet är tillfälligt.

Eksta har lämnat in en ny bygglovsansökan för modulhusen och Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun kommer att behandla den.

Modulhusen är tänkta som en tillfällig lösning för att täcka en del av behovet för bostäder till nyanlända. Vid lokaliseringen har vi bland annat utgått från den fördjupade översiktsplanen för Åsa som anger att platsen är lämplig för bland annat bostäder.

För frågor om bygglovet, kontakta

Bygglovsingenjör Stina Wikström
0300-83 40 24
stina.wikstrom@kungsbacka.se