Vi söker kontaktpersoner

Som kontaktperson får du möjlighet att lära känna och ge stöd till en yngre eller äldre person med någon form av funktionsnedsättning, kanske kan du bli en vän till någon som behöver det? I uppdraget kan ingå att tillsammans göra utflykter eller aktiviteter ni tycker om, kanske gå på bio eller ta en fika.

Kontaktperson enligt Socialtjänstlagen är en insats som går att ansöka om. Insatsen beviljas i förebyggande och stödjande syfte och bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan kontaktpersonen och den som tar emot insatsen. Uppdraget som kontaktperson är individuellt utformat och kan exempelvis innebära:

  • Att ge råd och stöd i vardagssituationer
  • Att bryta isolering och främja sociala kontakter
  • Att vara medmänniska och vän

Målet med insatsen är att främja självständighet och göra det möjligt för den enskilde att själv kunna upprätthålla och ingå i sociala sammanhang även utan medverkan av kontaktpersonen.

För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt SKL:s rekommendationer. Uppdraget följs upp regelbundet och handledning ges vid behov.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Kontakta Sofie Fahl, biståndshandläggare Vård & Omsorg, e-post: sofie.fahl@kungsbacka.se