Äldreboende blir vård- och omsorgsboende

Under vecka 43 påbörjas omskyltningen där benämningen på våra äldreboenden ändras till vård- och omsorgsboende.
I juni fattade nämnden för Vård & Omsorg beslut om att ändra benämning på våra äldreboenden till vård- och omsorgsboende. Under vecka 43 påbörjas omskyltningen där skyltar utanför och på insidan av boendena ändras.

Varför görs förändringen?

Behovet av en bredare och enhetlig benämning som tydliggör vilken verksamhet som bedrivs på våra boenden har funnits sedan namnbytet 2015 då förvaltningen bytte namn från Äldreomsorgen till Vård & Omsorg. Enligt kommunens språkliga riktlinjer för namn och benämningar för våra verksamheter ska vi välja en benämning som säger så mycket som möjligt om den verksamhet som bedrivs.

Verksamhetschef Helene Ljungqvist pekar på att allt fler kommuner idag byter benämning:

- Drygt 30 kommuner i Sverige kallar idag sina boenden för vård- och omsorgboende. Den nya benämningen säger mer om vilken verksamhet som bedrivs. Dessutom utesluter den nya benämningen ingen målgrupp och det kan vara bra för oss nu när vi arbetar med alla åldrar, säger Helene Ljungqvist.

Kontakta gärna

Verksamhetschef Helene Ljungqvist
0300- 838192
helene.ljungqvist@kungsbacka.se