Årets miljöpris till Jan Kuylenstierna

Under skördefesten på Tjolöholms slott delades kommunens Miljöpris 2017 ut – och det gick till Jan Kuylenstierna som är botanikern med stort engagemang i och kunskap om den halländska naturen.

- Det är roligt att miljöarbete i kommunen uppmärksammas. Det är många fler än jag som bidrar i arbetet så som föreningar och organisationer, säger Jan.

Det var kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg som delade ut priset som är på 10 000 kr.

 - Prispengarna blir ett bra bidrag till kikare och annan utrustning som är bra att ha i naturen, säger Jan.

 Så här löd motiveringen

"Med ett engagemang och intresse som sträcker sig över fler decennier fortsätter årets pristagare att dela med sig av sina stora kunskaper om den halländska naturen.

Årligen kan Kungsbackas invånare och andra intresserade  hänga med exkursionsledaren ut i Hallands naturreservat för att lära sig vilka växter som finns och inte minst, hur de samspelar med sin omgivning.

Pristagaren har under många år varit aktiv inom både Hallands botaniska förening och Naturskyddsföreningen, i bedrifterna kan räknas många timmar ideellt arbete med traditionell slåtter för att gynna orkidéer och annan flora.

Pristagaren har med tusentals inrapporterade fynd i Artportalen bidragit till en kunskapshöjning som är av intresse för naturvårdsarbetet idag och för lång tid framöver."

Läs mer om miljöpriset och se tidigare års vinnare