Berätta gärna för oss hur du reser

5500 personer som bor i Kungsbacka är slumpvis utvalda att svara på Resvaneundersökningen – en enkät som hjälper oss planera framtidens trafik utifrån invånarnas behov. Har du fått enkäten? Skicka in dina svar till oss, de betyder mycket för undersökningen.

Under hösten skickas resvaneundersökningen ut till 5500 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka kommun. Undersökningen innehåller frågor om allmänna resvanor samt en dagbok för rapportering av resorna under en dag.

Svaren kommer att sammanställas under november och förhoppningsvis presenteras innan jul.

Varför gör vi resvaneundersökningar?

Syftet med resvaneundersökningen är att kartlägga och öka kunskapen om resandet i Kungsbacka kommun. I takt med att vi blir fler och tekniken utvecklas rör sig allt fler olika typer av fordon i trafiken. Uppdraget att planera för framtidens trafiksystem är därför en utmaning, och kräver kunskap om teknik, samhällsutveckling, social hållbarhet och klimatpåverkan. Allra mest krävs insikter om hur vi i Kungsbacka reser idag.

Dina svar är viktiga

Det är viktigt för oss att du som blivit tillfrågad svarar på enkäten och hjälper oss få en bättre förståelse för de behov som finns i trafiken.

Kolla om du fått enkäten i din brevlåda och var med och påverka i Kungsbacka!

Kontakta gärna

Karolina Oxfall, Trafikplanerare
0300-83 40 00
karolina.oxfall@kungsbacka.se