Bidrag till badföreningar

Behöver ni pengar för utveckling eller upprustning av er badplats? Badföreningar kan söka stöd senast 30 november.

Det har hittills varit ett stormfritt år och det finns pengar kvar till upprustning eller utveckling av badplatser. 

Har ni en plan för utveckling, så kan ni söka stöd för det.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av badföreningar som sköter en badplats som är av stort intresse för invånarna i kommunen och som är tillgänglig för alla. Badplatsen ska också finns med på förteckningen över badplatser i Kungsbacka som finns på kommunens hemsida.

Stormskador

Ersättning för stormskador kan sökas löpande under året.

Läs mer om bidrag till badföreningar.

Kontakta gärna