Dags för Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

För oss i Kungsbacka kommun är ungdomars åsikter, erfarenheter och framtidsdrömmar viktiga. Därför genomför vi ungdomsundersökningen Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Alla elever som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet får svara på hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, fritid och framtid. Luppen genomförs 6-30 november i skolorna i Kungsbacka.

Resultaten hjälper oss att göra Kungsbacka till en bättre kommun för unga

Undersökningen genomförs under lektionstid för elever som går i skolan i Kungsbacka kommun. Elever som bor i Kungsbacka kommun, men går i gymnasiet i en annan kommun, kommer att få undersökningen på posten eller kunna genomföra den i skolan beroende på vilken skola de går på. 

Svaren från undersökningen ger kommunen bättre kunskap om ungas livssituation, bättre underlag för att fatta beslut som berör unga och fungerar som ett stöd i dialogen mellan unga och kommunens tjänstemän och politiker. 

Eleverna svarar helt anonymt. 

Vi följer upp resultaten tillsammans med unga 

Resultaten från Luppen presenteras under våren 2018. Vi följer upp svaren från undersökningen tillsammans med ungdomar i Kungsbacka ungdomsråd och Västsveriges Förenade Ungdomsråd, som en del i arbetet med ungdomsinflytande i kommunen och regionen.

För varje skola finns skolspecifika resultat att ta del av. De skolor som önskar kan få en särskild presentation av resultaten för sin skolan. 

Fakta om Lupp 2017 

  • Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), läs mer: www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp
  • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
  • FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund bidrar med samordning, analys och rapportskrivning, läs mer: www.grkom.se/lupp
  • Resultaten presenteras under våren 2018

Kontakta gärna

Ungdomskonsulent Jacob Leuchovius
0300-83 45 94
jacob.leuchovius@kungsbacka.se