En vecka med fokus på utbildningar inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgscollegeveckan är en återkommande aktivitet i vecka 42 där man lokalt, regionalt och nationellt sätter fokus på yrken inom vård och omsorg. Syftet är att skapa nyfikenhet och intresse för utbildningar inom branschen.

 -  I Kungsbacka kommun kan vi erbjuda utbildningar på gymnasial nivå, Vård-och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet och lärlingsutbildning på Elof Lindälvs gymnasium. Vuxenutbildningen i Kungsbacka erbjuder också vård- och omsorgsutbildningar.  Under vecka 42 har vi i Kungsbacka valt att fokusera på att visa våra yrken under temat "vi har världens bästa arbete" . Vi kommer också att visa utbildningsvägarna dit berättar Malin Edefors, processledare för Vård-och omsorgscollege Kungsbacka.

Det långsiktiga målet med veckan är att fler personer och rätt personer ska välja utbildning och arbete inom vård och omsorg, skapa yrkesstolthet och hålla en hög kvalitet i verksamheterna.


Är du Nyfiken på yrkesroller inom vård- och omsorg?

Kom då till Kulturhuset Fyren/biblioteket onsdag 18 oktober kl. 13-15  
Här får du möjlighet att träffa elever, lärare, anställda och arbetsgivare alla med uppdrag och önskan att underlätta vardagen för dem som behöver vård och omsorg. Du får också träffa en vård- och läshund, testa på taktil massage, ta blodprov och öva på hjärt- och lungräddning.

Medverkande är: Funktionsstöd med stödassistenter, vikarieenheten med undersköterskor, Olivia hemtjänst med undersköterskor, Måhaga äldreboende, Aranäsgymnasiet och Vuxenutbildningen med skolorna Hermods och Medlearn. 

Studiebesök, årets handledare och mycket mer

Under Vård- och omsorgscollegeveckan i Kungsbacka kommer det pågå en mängd aktiviteter. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare träffar vuxenutbildarna, Medlearn och Hermods, samhällselever i åk3 på Aranäsgymnasiet. Syftet är att visa karriärvägar inom vård o omsorg och vilka vägar man kan ta in i ett viktigt yrkesområde. Studiebesök för gundskoleelever på äldreboenden i Kungsbacka kommun kommer att genomföras. Där elever får chansen till fina möten och ett utbyte mellan generationer.

Personer som läser Svenka för invandrare (SFI) kommer att få information om hur det är att studera på en vårdutbildning med språkstöd. Duktiga handledare och den handledarutbildning som finns kommer också att lyftas. Dessutom kommer alla kommunens bibliotek skylta lite extra med böcker som berör vård & omsorg.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege på Aranäsgymnasiet

Läs mer om lärlingsutbildning inom Vård- och omsorg på Elof Lindälvs gymnasium


Läs mer om Vård- och omsorgsutbildningar inom vuxenutbildningen i Kungsbacka