Ett år med samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution innebär att varor från flera lastbilsleveranser samlas upp i en terminal, packas om och körs sedan ut i samlad leverans till kommunens olika verksamheter. Snart har ett helt år gått sedan Kungsbacka kommuns 120 måltidsverksamheter började ta emot varor på ett mer miljövänligt sätt.

 Förutom färre tunga fordon i närmiljön och större påverkan på leveranstider så ger samordnad varudistribution Kungsbacka kommun möjlighet att ställa höga krav på miljövänliga fordon.

– Den absolut största nyttan med samordnad varudistribution har varit att minska de utsläpp som orsakas av varutransporter till våra kommunala verksamheter, säger Lars Nyström, förvaltningschef på förvaltningen för service, Kungsbacka kommun.

En uppmärksammad miljösatsning

– Intresset från omvärlden har varit större än vi väntat oss. Vi kan nog säga att vi har satt Kungsbacka på kartan inom hållbara transporter. Förutom att projektet uppmärksammats i medier och inom logistikbranschen så har vi tagit emot flera studiebesök. Vi har delat med oss till andra kommuner men har också haft besök från både svenska och utländska högskolor, det är förstås väldigt roligt, säger Niclas Siljedahl projektledare för samordnad varudistribution, Kungsbacka kommun.

60 procent färre lastbilsanlöp

I november 2017 började de 120 måltidsverksamheterna att ta emot samordnade leveranser. Före införandet stod de tre största leverantörerna för 430 lastbilsleveranser i veckan. Under det gångna året har måltidsverksamheterna istället tagit emot i snitt 170 leveranser i veckan med biogasdrivna lastbilar.

– Vi har kunnat se att många i köken uppskattar det nya sättet att arbeta. Varorna kommer samlade, på förutbestämda tider och det blir färre avbrott i arbetet. Personal i småskaliga kök säger att det är lättare att planera och beställa färskvaror nu när de inte behöver tänka på kravet från leverantörer om orderns minsta värde för utkörning, säger Joakim Carlsson, logistiker på Kungsbacka kommun.

Samordningen fortsätter

Under våren 2017 har ytterligare 7 leverantörer inkluderats i samordningen, och fler står på tur och effekten av projektet förväntas bli större när samtliga varugrupper fasats in.

– Förutom ökad trafiksäkerhet, bättre arbetsmiljö och mindre utsläpp fanns det en förhoppning om att sänka priserna genom ökad konkurrens. Men den besparing som samordningen innebär är inte tillräcklig för att kompensera för att vissa livsmedel har blivit dyrare under samma period, säger Lars Nyström, förvaltningschef på förvaltningen för service, Kungsbacka kommun.

För att möta de ökade kostnaderna i avtalen med leverantörerna har nämnden för Service begärt tilläggsanslag till budgeten på 1,5 miljoner kronor för 2018.
– Livsmedel är det varuslag där priserna ökar relativt kraftigt och kommer troligtvis göra även i framtiden, här har vi med samdistributionen goda möjligheter att hålla nere effekten av kommande prishöjningar. Samordnad varudistribution är en långsiktig, miljöriktig investering för framtiden, säger Lars Nyström.

Läs mer om samordnad varudistribution i Kungsbacka kommun

Läs mer om Kungsbacka kommuns hållbarhetsarbete

Kontakta gärna

Lars Nyström, förvaltningschef Service
0300-83 42 13
lars.nystrom@kungsbacka.se

Niclas Siljedahl, projektledare samordnad varudistribution
0300-83 41 13
niclas.siljedahl@kungsbacka.se