Förbud mot gödselspridning börjar i november

Från och med den 1 november är det förbjudet att sprida gödsel.

Det finns särskilda perioder för att sprida gödsel i kommunen. Perioden 1 oktober – 31 oktober får du sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst en meter utan stödvägg, som till exempel djupströbädd.

Och under perioden 1 november – 28 februari är det helt förbjudet att sprida gödselmedel.

Läs mer om gödselhantering.