Höjda avgifter inom omsorgen från 1 januari 2018

Det blir en höjning av avgifter för mat och trygghetslarm inom omsorgen från 1 januari, 2018.

Matpriserna stiger och så även kostnader för inköp och tillagning för Måltid på förvaltningen för Service. Det innebär att kostnaden per måltid ökar. Nämnden för Vård & Omsorg har tidigare subventionerat de ökade kostnaderna med drygt tre miljoner kronor per år. Nu kommer den verkliga kostnaden per måltid tas ut och subventionen försvinner. Förändringen görs för att nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att resurserna ska gå till kärnverksamheten – att ge kunderna vård, omsorg och stöd i deras dagliga liv.

Eftersom subventionen tas bort görs en höjning av avgifter för mat i två steg, den första gjordes från 1 januari, 2017 och från 1 januari, 2018 görs nu en höjning till.

Från 1 januari 2018 justeras även avgiften för trygghetslarm. Avgiften har anpassats så att den nu beräknas utifrån samma modell som övriga avgifter. 

Hur påverkas du som är kund inom omsorgen?

Besluten innebär en höjning av priset på en matportion för dig som har hemtjänst från 60 kronor till 64 kronor per portion. För dig som har helabonnemang på äldreboende blir skillnaden 318 kronor per månad och för dig som har korttidsplats höjs matavgiften från 112 till 123 kronor per dygn.

Avgiften för trygghetslarm justeras från 206 kronor till 256 kronor per månad. 

Förteckning över de avgifter som gäller från 1 januari 2018

Börjar gälla från 1 januari, 2018

Det slutliga beslutet om höjda avgifter för mat och en justering av beräkningsmodell och avgift för trygghetslarm togs av kommunfullmäktige vid sammanträdet 15 juni, 2017 och börjar gälla från 1 januari, 2018.

Läs mer:

Avgifter inom omsorgen
Förslag om höjda avgifter för mat inom omsorgen
Avgifterna inom kommunala omsorgen höjs från årsskiftet 
Förslag om höjda avgifter inom omsorgen 

Kontakta gärna:

Marianne Kierkemann (M), ordförande
0708-93 73 83
marianne.kierkemann@kungsbacka.se  

Christian Haneson (L), vice ordförande
0769-42 30 11
christian.haneson@kungsbacka.se

Kristina Karlsson, (C) ordförande nämnden för Funktionsstöd
0706-66 56 91
kristina.i.karlsson@kungsbacka.se