Höstens dialogmöte om integration – Mötesplats integration

I november är det dags för Kungsbacka kommuns dialogmöte om integration i Kungsbacka - Mötesplats integration.

Mötet är en del av kommunens integrationsarbete och är ett forum för invånare i Kungsbacka att ta del av nuläget men också ställa frågor till politiker och anställda i kommunen.

Tid och plats

Mötesplatsen hålls 14 november kl 17.30 på kulturhuset Fyren i samband med ett språkcafé.

Nya och gamla invånare

- Vi vill bjuda in till dialog där invånarna får chans att ställa sina frågor om allt från hur man kan engagera sig till hur många nyanlända vi tar emot och hur det går till, säger kommunalråd Ulrika Landergren (L).

På mötet medverkar även anställda från olika delar av kommunen, bland andra integrationschef Karin Martinsson.

- Jag hoppas det blir en blandning med både nya och gamla invånare som är med på Mötesplatsen. Vi är alla med och skapar en god integration i Kungsbacka, säger Karin.

Dialogstationer

Förutom övergripande information om kommunens arbete finns dialogstationer där man kan diskutera bland annat jobb och utbildning, boendefrågor, trygghet och fritidsaktiviteter.

Språkcaféet som föregår Mötesplats integration arrangeras på tisdagar av Kultur och Fritid. Caféet är ett tillfälle för nyanlända att träffa svensktalande för att öva språket och lära sig mer om det svenska samhället. Språkcaféet är öppet för alla som vill vara med och prata lätt svenska och lära känna nya människor.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka