Kommunens webbdiarium åter i drift

Kungsbacka kommuns webbdiarium är åter i drift, med undantag för Förvaltningen för Teknik. Personer som vill begära ut handlingar från Teknik hänvisas tillsvidare till förvaltnings registrator.

Kungsbacka kommuns webbdiarium är nu åter i drift, undantaget Förvaltningen för Teknik. Personer som vill begära ut handlingar från Teknik hänvisas tillsvidare till förvaltningens registrator.

Vår leverantör fortsätter med felsökning i webbdiariet för Förvaltningen för Teknik. Tidplan saknas, vi arbetar för att få en säkerställd funktionalitet på plats så snart som möjligt.

Registrator Förvaltningen för Teknik 
Fredrik Sunesson
0300-83 41 05
teknik@kungsbacka.se