Konferens om förskola i förändring

Onsdagen den 4 oktober, arrangerar förvaltningen för Förskola & Grundskola en konferens där vi berättar om vårt förändringsarbete ”Förskola i förändring” som handlar om en förskola anpassad efter barnens behov.

Det är många kommuner som varit intresserade av vårt arbete under året. Därför valde vi att bjuda in alla som visat intresse till en dag och berätta om vårt arbete ur olika perspektiv. 250 personer från olika delar av landet  kommer nu till Kungsbacka för att ta del av våra erfarenheter och diskutera förskolefrågor. 

Konferensen riktar sig till den som direkt eller indirekt leder förskoleverksamhet, arbetar i förskolan och är nyfiken på förändring eller arbetar inom stödjande verksamhet, till exempel ekonomi, lokaler eller HR. 

Under förmiddagen berättar vi om förskola i förändring, den vetenskapliga kopplingen och våra erfarenheter. På eftermiddagen erbjuds valbara seminarium inom olika områden där deltagarna i förväg fått välja mellan 13 olika föreläsningar. Det är medarbetare från olika delar av förvaltningen som föreläser under dagen. Föranmälan krävs för att delta på konferensen

Mer information om Kungsbackas utvecklingsarbete i förskolan

Kontakta gärna

Lars Clemensson, verksamhetschef 
0300-83 40 23
lars.clemensson@kungsbacka.se