Vår utveckling av förskolan inspirerade Sveriges kommuner

Kungsbackas egna nationella konferens om hur vi skapar en förskola anpassad efter barnens behov, Förskola i förändring, blev en stor succé! Vi filmade de inledande föreläsningarna och nu finns möjlighet att se dem här.

Den 4 oktober samlades 300 förskolechefer och pedagoger från hela landet i Kungsbacka för att ta del av vårt utvecklingsarbete inom förskolan.

– Dagen blev en succé och kvitto på att vårt arbete uppfattas som relevant och viktigt, säger Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef. Vårt mål är ju att ge barnen i Kungsbackas förskolor en bra start för sitt lärande.

Professionella medarbetare arrangerade och föreläste

 Konferensen arrangerades av Förskola & Grundskola med stöd av Göteborgsregionen GR. Det var kommunens egna skolledare och medarbetare från förvaltningen som agerade moderatorer, föreläsare och seminariehållare. Elever från Aranäsgymnasiet deltog som värdar för besökarna.

– Jag är oerhört stolt över att ha professionella medarbetare som så kvalificerat kan dela med sig av kunskaper och erfarenheter, säger Anette Liedström Hjorth. Kungsbacka har genom deras insatser verkligen bidragit till utveckling av förskolan på en nationell nivå.

Efterfrågan ledde till egen konferens

Efter att förskoleansvariga inom Förskola & Grundskola varit inbjudna föreläsare i olika sammanhang, bland annat vid Skolriksdagen våren 2017 och olika förskolekonferenser, har många kommuner hört av sig till Kungsbacka för att få veta mer om vårt utvecklingsarbete.

Vi valde därför att bjuda in brett till en heldag den 4 oktober där vi berättade om arbetet ur olika perspektiv; barnens, pedagogernas, lärmiljön och organisationen. 300 personer från olika delar av Sverige deltog; alltifrån Timrå i norr till Kävlinge i söder, Värnamo kommun sände 50 deltagare till Kungsbacka.

Organisering börjar med barnen

– Det jag är noga med att förmedla i alla sammanhang är att organisering av verksamheten i förskolan ska utgå från det forskning lyfter som viktigt för barnen, säger Annika Lovén, verksamhetscontroller, som var en av föreläsarna.

– Det finns dock inte en ”modell” som passar alla. På varje förskola behöver man börja med barnen som finns barngruppen, hur personalgruppen är utformad och vilka miljöer inne och ute som finns att tillgå. I Kungsbacka har vi 74 förskolor och cirka 400 barngrupper, det innebär många varianter som utgår från barnens behov. 

Filmade föreläsningar den 4 oktober

 Konferensens inledande två föreläsningar filmades, nedan finns länk till filmerna samt kort om innehållet. Under eftermiddagen valde deltagarna mellan olika seminariepass med olika tema.

1. Det vetenskapliga perspektivet

Föreläsare: Annika Lovén, verksamhetscontroller Ulrika Lundén, enhetschef, Charlotte Länzlinger och Linda Almkvist, förstelärare i förskolan. Filmen är totalt en timma.

Innehåll: Annika Loven pratar inledningsvis om både organisatorisk och pedagogisk förändring och lyfter Kungsbackas utgångspunkter, till exempel Skolverkets forskningsrapport. Begreppet likvärdig förskola, arbetslagets utbildning och kompetens. Kungsbackas kompetensutveckling inom området relationell pedagogik med stöd Sven Persson, professor vid Malmö Högskola. Vilket utvecklat vår kommunikation och våra möten med barnen i det dagliga arbetet.

Ulrika Lundén, är även doktorand vid Göteborgs universitet och ska beforska arbetet med förskola i förändring. Berättar om frågeställningarna i sin forskning och reflekterar över betydelsen av att ha kommunens arbetsplatskultur och satsningen på utbildningen av ledare med i förändringsarbetet.

Charlotte Länzlinger och Linda Almkvist om erfarenheter från handledning till arbetslag i samband med utbildningen i relationell pedagogik. Personalens schema och fördelningen av förskollärare och barnskötare över dagen. Kvalité i förskola skapas inte i arbetet med projekt och tema utan under barnets hela vistelsetid, varje dag

2. Förskola i förändring med barnen bästa i fokus utifrån ett verksamhetsperspektiv

Föreläsare: Annika Hellström, verksamhetschef tillsammans med förskolecheferna Jessica Fogelblad, Angelica Stäring och Maria Franzen. Filmen är totalt cirka 1 timma och 10 minuter.

Innehåll: Föreläsning och dialog om förändring som en ständig process samt förskolans uppdrag, barnens inflytande, arbetsmiljön i förskolan och utmaningar i bemanningen. Barngruppers storlek som återkommande tema i debatten i media och bland vårdnadshavare. Kungsbackas partsammansatta arbetsgrupp där fack och arbetsgivaren ville skapa gemensam målbild. Om förskolechefens roll att leda och fördela arbetet på förskolan, lägga schema efter barnens behov och våga gå från ord till handling.

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, kommunikationsspecialist
0300-83 41 46
kerstin.fredberg@kungsbacka.se