Kungsbacka tar flera steg uppåt när Lärarförbundet rankar kommunerna

Lärarförbundet jämför varje år Sveriges alla 290 kommuner. Resultatet presenteras som en rankinglista och utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun. I år har Kungsbacka tagit flera steg uppåt i listan och hamnar på plats 20. År 2016 återfanns vi på plats 36.

Rankingen bygger på 13 olika kriterier som Lärarföbundet anser vara väsentliga för en god skola. Ett av de områden där Kungsbacka tar rejäla kliv uppåt i rankingen jämfört med föregående år är kriteriet andel Utbildade lärare. Kungsbacka har också fått högre placering kring kommunen som avtalspart som är ett annat av kriterierna. 

- Alla våra elever ska ha en lärmiljö där de kan nyttja hela sin potential och nå så långt det är möjligt, säger Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef för Förskola & Grundskola. För detta behövs ett starkt och tydligt ledarskap samt engagerade och kompetenta pedagoger och det har vi i Kungsbacka.  Vi fortsätter också hela tiden att utveckla oss som organisation och lägger stor vikt vid att vara en attraktiv skolkommun att arbeta i.

- Vi har också en god dialog med Lärarförbundet om vad som är viktigt för att locka nya pedagoger och att vilja fortsätta att ha Kungsbacka kommun som arbetsgivare.

Traineeplatser knyter goda pedagoger till Kungsbacka

En av de insatser Förskola & Grundskola gör för att knyta nyutbildade pedagoger till kommunen är den nyligen startade satsningen med traineeplatser. Den innebär att Kungsbacka erbjuder ett urval studenter som går sista året på lärarutbildningen och som gör sin praktik i Kungsbacka en tioprocentig anställning. Erbjudandet är kopplat till en dialog om att studenterna förväntas fortsätta arbeta i kommunen i minst två år när de är klara med sin utbildning.

Förskola & Grundskola har även inför höstterminen 2017 tagit fram en specifik introduktionsutbildning för nyexaminerade lärare som får sin första anställning i Kungsbacka. 

Ett av kriterierna som är knutna till elevernas resultat är genomsnittligt meritvärde i årkurs 9. Här innebär Kungsbackas resultat i Lärarförbundets ranking plats 18 i riket och att vi i det specifika kriteriet tillhör 10 procent bästa skolkommunerna i Sverige.

I jämförelse med Göteborgsregionens kommuner är det bara Orust kommun som får ett högre totalt poängvärde i år och återfinns på plats 2 i riket. I Halland kommer Varberg på bäst placering med plats 9. 

Så utses Bästa skolkommun

I den modell som Lärarförbundet använder för att ranka Sveriges kommuner poängsätts kommunerna inom 13 olika områden som organisationen anser väsentliga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Med Bästa skolkommun vill Lärarförbundet uppmuntra kommuner som ger sina elever , lärare och skolledare goda förutsättningar.

Ranking bygger på officiell statistik, bland annat från Skolverket, SCB och Lärarförbundets egna uppföljningar. Elevresultaten i årets ranking utgår från betyg vårterminen 2016.

Mer information om vad de olika kriterierna innebär, Kungsbackas placering i de olika och utmärkelsen Bästa skolkommun finns på Lärarförbundets hemsida.

Bästa skolkommun

Statistik om förskola och grundskola går att finna via Skolverkets hemsida. 

Skolverket/Statistik och utvärdering

Kontakta gärna

Verksamhetscontroller Magnus Fogelblad
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se

För frågor om traineeutbildning och introduktionsutbildning
Utvecklingsledare Astrid Tengelin,
0300-83 52 21
astrid.tengelin@kungsbacka.se