Ändrade läsårstider 2017-2018

Läsårstiderna för 2017-2018 har ändrats. För eleverna innebär ändringen att måndagen den 30 april blir en lovdag, enligt tidigare beslutade läsårstider var det skoldag.

Dessutom har den gemensamma studiedagen för eleverna  den 29 januari tagits bort. 

Förutom de gemensamma studiedagarna kan skolan besluta om egna studiedagar. Information om skolans egna studiedagar får du från respektive skola.

Läsårstider för grundskolan