Många kunder nöjda med vård- och omsorgsboende och hemtjänst

Vård & Omsorg i Kungsbacka får bra betyg i enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som publicerades den 18 oktober.

Varje år skickas en rikstäckande enkätundersökning ut till personer över 65 år med hemtjänst eller boende på särskilt boende. I år svarade totalt 932 kunder i Kungsbacka kommun varav 288 kunder bor på kommunens vård- och omsorgsboenden och 644 kunder tillhör kommunens hemtjänst. Kommunens svarsfrekvens är högre än riksgenomsnittet för båda grupperna.

Sammantaget mycket bra resultat

I enkäten framgår att 84 procent av de äldre sammantaget är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende i kommunen och 91 procent sammantaget är nöjda med sin hemtjänst. Resultatet för både vård-och omsorgsboende och hemtjänst är bättre än riksgenomsnittet där nöjdheten ligger på 82 procent respektive 89 procent.

Vi har även ett mycket bra resultat när det gäller upplevelsen av personalens bemötande där 97 procent av kunderna i kommunens vård- och omsorgsboende och 98 procent av kunderna inom hemtjänsten svarar att de är nöjda med personalens bemötande.

Vad tycker de yngre om omsorgen

Under 2016 och 2017 har vi även frågat vad vår grupp av yngre kunder under 65 år tycker om sin omsorg. Även för den här gruppen har kommunen fått ett bra resultat när det gäller upplevelsen av personalens bemötande där vi under 2017 har ökat från 91 procent till 95 procent när det gäller upplevelsen av personalens bemötande. Även resultatet på frågan hur sammantaget nöjd man är med den hemtjänst man får har ökat till 87 procent i 2017 års enkätundersökning.

- Vi har länge haft ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete och det känns väldigt roligt att det visar sig bland både våra äldre och yngre kunder att de tycker att vår verksamhet fungerar bra, säger Marianne Kierkemann, ordförande i nämnden för Vård & Omsorg.

Resultatet använder vi i vårt kontinuerliga förbättringsarbete

Den fråga som visade sämst resultat i samtliga kundgrupper i Kungsbacka kommun, men även i riket totalt handlar om känslan av ensamhet.

Resultaten kommer under november och december att spridas till berörda verksamhetsområden. Förvaltningen kommer även analysera resultatet av undersökningarna för att identifiera områden att arbeta vidare med.

- Det känns fantastiskt roligt att våra kunder är nöjda med vår verksamhet. Resultatet är en del i vårt kontinuerliga förbättringsarbete inom Vård & Omsorg. Vi kommer nu att arbeta vidare i vår verksamhet med de delar som visar lägre resultat, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg. 

Här kan du ta del av hela resultatet

Kontakta gärna

Marianne Kierkemann, ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
070-893 73 83
marianne.kierkemann@kungsbacka.se

Linda Tilander, utvecklingsledare Vård & Omsorg
0300-83 40 56
linda.tilander@kungsbacka.se