Nu är årets Lära för livet-pristagare utsedda

Pedagogerna vid Stegatorps förskola samt Jörgen Näslund och Thomas Ljunggren på Elof Lindälvs yrkesintroduktion får 2017-års Lära för livet-pris.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 oktober delades Lära för livet - priset ut, 10 000 kronor var till de två pristagarna tillsammans med blommor och diplom.

Samverkan med omvärlden där barnens tankar styr

Pedagogerna på Stegatorp förskola får priset för sitt arbete för att öka förskolan kontakt med närsamhället och utveckla barnens entreprenöriella lärande. Genom driv, engagemang och mod har pedagogerna lotsat och skapat utrymme för barnens tankar och lust att lära. De har inspirerat kollegor såväl i Kungsbacka som i övriga Sverige.

Ett exempel på förskolans samverkan är att barnen på förskolan agerat beställare och samarbetat med elever på gymnasiet för att ta fram vindskydd och uteleksredskap till förskolans gård. Arbetet har öppnat dörrar, skapat värdefulla möten och dialoger mellan barnen på förskolan och gymnasieeleverna. De hade också ett skarpt uppdrag i samband med den nationella samverkan skola - arbetslivkonferensen då de var ansvarig för att skapa en stafettpinne som sedan också delades ut av barnen framför de 400 konferensgästerna.

Läs mer om samarbetet med gymnasiet

Skarpa uppdrag på SSAkonferensen

Vid prisutdelningen i fullmäktige representerades förskolan av Bittan Boberg, Pernilla Rutgersson, Sara Karlsson, Gunilla Green samt förskolechef Anna Stigsdotter.

Elever som lyckas hela vägen

Jörgen Näslund och Thomas Ljunggren på Elof Lindälvs yrkesintroduktion premieras för att de genom personligt engagemang och skicklighet i nätverkande utvecklat, inte bara hur introduktionsprogrammen arbetar med praktik och APL, men också hur elever som genomför detta kan lyckas hela vägen. Genom att betrakta lärmiljö i ett vidgat perspektiv individualiserar de utbildningar som sedan leder till anställningar eller fortsatta studier, men också till ett ökat självförtroende och en bättre självkänsla för elever som ofta haft en mycket tråkig bild av skola och lärande.

Jörgen och Thomas kombinerar specialpedagogisk expertis med en holistisk tanke kring välmående för utsatta elever som annars löper stor risk att hamna i utanförskap. 

De visar att skolan kan klara av att på riktigt möta unga människor utan att döma och genom att bygga relation, lyssna och skapa lösningar utanför boxen och bara värdera lösningarna i förhållande till just den elevens behov i just den situationen. De är goda förebilder och ger värdefulla bidrag i det kollegiala lärandet när det gäller att utmana och stödja elever i att nå sin fulla potential.

Ska stimulera till utveckling av framgångsrika arbetssätt 

Kungsbacka kommun delar varje år ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning. Prissumman är 20 000 kronor. Respektive nämnd, Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning, kan inom denna ram ska kunna utse pristagare till 10 000 kronor.

Genom priset vill nämnderna stimulera till utveckling inom alla delar av skolans verksamhet i Kungsbacka och belöna den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta. 

Lära för livet-priset

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, kommunikationsspecialist
0300-83 41 46
kerstin.fredberg@kungsbacka.se