Rejäla spadtag för nya Fjärås Bräckaskolan

På onsdagsmorgonen togs de första spadtagen för nya Fjärås Bräckaskolan av politiker, förskoleelever och representanter från elevråden. De symboliska spadtagen förstärktes dessutom av en grävmaskin med skolans rektor Katrin Andersson vid spakarna.

Onsdagen den 18 oktober samlades politiker, tjänstepersoner från kommunen, elever och pedagoger från skolan för att fira byggstart av nya Fjärås Bräckaskolan med spadtag, fika och glass.

Skolan byggs för 700 elever i åk F-6 till en kostnad av cirka 270 miljoner kronor i direkt anslutning till den gamla skolan. Bygget sker i två etapper och verksamheten fortsätter i delar av den gamla skolan under byggtiden. Första etappen planeras vara klar för inflyttning hösten 2019 och höstterminen 2020, beräknas hela skolan stå färdig.

Inte aktuellt renovera gamla skolan

– Vi gjorde en utredning 2012 och konstaterade att de gamla lokalerna hade stora brister och många år på nacken. Att renovera var inte ekonomiskt försvarbart så vi började planera för ett nybygge på samma plats som den gamla skolan. Det är väldigt kul att stå här idag, säger Fredrik Hansson (C), ordförande i nämnden för Service som ansvarar för bygget av den nya skolan.

Skolan är planerad för att miljöklassas enligt Miljöbyggnad nivå Silver och i enlighet med Sunda Hus krav på material. Miljöcertifieringen finns i tre nivåer ­– brons, silver och guld – som ställer energi- och miljömässiga krav på befintliga och nyproducerade lokaler. Färgsättning och materialval kännetecknas av gedigna och slittåliga ytskikt vilket bidrar till en byggnad som åldras utan att ge ett slitet intryck.

Bevarad utsikt

Nya Fjärås Bräckaskolan kommer, liksom den gamla, att vara uppdelad i flera mindre huskroppar i två eller tre våningsplan, alla sammanbyggda med en enplansbyggnad från vilken man når till alla husdelarna var för sig. Att bibehålla småskaligheten ger goda möjligheter att skapa lugna hemavdelningar, som inte behöver fungera som genomgångsytor. Genom att utnyttja tomtens höjdskillnader skapas goda dagsljusförhållanden i lokalerna. Dessutom ger en mer småskalig bebyggelse, med lågt byggda länkar, tillgång till flera utsiktsstråk mellan volymerna.

 – Det känns fantastiskt att ha fått vara med under hela denna process och det som gör det extra roligt är att eleverna har fått vara delaktiga bland annat genom att ge förslag på hur deras nya skola ska se ut, säger skolans rektor Katrin Andersson.

Kontakta gärna

Katrin Andersson, rektor Fjärås Bräckaskolan
0300-83 53 62
katrin.andersson@kungsbacka.se

Peter Johansson, projektsamordnare
0300-83 44 21
peter.c.johansson@kungsbacka.se