Risk för lågt vattentryck på Hammerö

På onsdag morgon 4 oktober är det risk för kortvarigt avbrott i dricksvattenförsörjningen för abonnenter på och kring Hammerö.

Orsaken är ett underhållsarbete på tryckstegringsstationen på Hammerö mellan klockan 8 och 11.