Sök stipendium innan 31 oktober

Kungsbacka kommun förvaltar en del fonder som invånare kan söka medel ur. Några av dessa fonder har sista ansökningsdatum 31 oktober, så passa på!

Vissa av stiftelsefonderna är gamla och har särskilda kriterier som den sökande måste uppfylla. Titta på vår hemsida där det står mer information om stiftelserna samt ansökningsblanketter.

Stiftelsefonderna som det handlar om är:

Stiftelsen Oscar B Johanssons donation

Stiftelsen Ernst och Karin Anderssons donationsfond                  

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donation (för äldre)

Kontakta gärna