Startskott för Mina meddelanden

Nu kan Kungsbacka kommuns invånare och företagare använda den nationella tjänsten Mina meddelanden. Först ut är förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Med tjänsten Mina meddelanden kan du ta emot, läsa och samla din myndighetspost digitalt. Tjänsten är gratis och helt frivillig. Det enda du behöver är e-legitimation och en digital brevlåda som är godkänd för Mina meddelanden. 

Mer information och hur du går till väga

Miljö & Hälsoskydd lanseras först

Kungsbacka är en av de första kommunerna i landet som ansluter sig till Mina meddelanden. Upplägget testas först inom förvaltningen Miljö & Hälsoskydd och gäller alla meddelanden och beslut från handläggare till enskild mottagare.  

- Tjänsten har planerats i samband med en förstudie av Mitt Kungsbacka som handlar om att skapa en bättre helhet för användaren när det gäller utbudet av kommunens digitala tjänster, säger Ewa Ahlberg, verksamhetsutvecklare inom digitalisering.

Kontakta gärna

Sandra Laarmå, Projektledare Digitaliseringsenheten
Tel: 0300-83 32 32
sandra.laarma@kungsbacka.se

Maria Hedbom-Tjernberg, Utvecklare IT, Digitaliseringsenheten
Tel: 0300-83 42 69
maria.hedbom-tjernberg@kungsbacka.se