Trelleborgsmodellen - för att människor vill och kan

Kungsbacka kommun deltar tillsammans med 13 andra kommuner i ett utvecklingsprogram som baseras på den så kallade Trelleborgsmodellen. Projektet vill bidra till samhällsutveckling och fokuserar på invånarens väg till självförsörjning.

Målet är att alla kommuner, efter projekttidens slut, den 31 mars 2018, har skapat sin egen produktionsapparat efter Trelleborgs arbets- och synsätt för försörjningstagare och ensamkommande barn. Utvecklingsprogrammet är finansierat av Vinnova på initiativ av SKL och Trelleborgs kommun som också vann Vinnovas och SKL:s innovationspris 2016, guldlänken 2017 och är nu i final till Sveapriset 2017.

Skifta fokus

Trelleborgsmodellen tar avstamp i att arbete är en friskfaktor för såväl individ, familj och samhälle. Människor vill och kan ta ansvar för sina egna val och handlingar och har man höga förväntningar leder detta till höga prestationer. Trelleborgsmodellen fokuserar på att fler ska komma ut i arbete hela vägen och på riktigt.

-Vi skiftar från ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv. Det är ingen värdering om vad som är rätt och fel. Det är ett vägval vi gör i Kungsbacka. Individ- och familjeomsorgen kommer fortsätta att erbjuda insatser till de kommuninvånare som av sociala/psykosociala skäl inte kommer ut i arbete. De kommer ha en arbetsplanering men få fortsatt stöd i insatser säger Eva Apelvi, förvaltningschef för Individ- och familjeomsorg.

Införandet i Kungsbacka

Nu startar arbetet med införandet av modellen utifrån de behov och förutsättningar vi har i Kungsbacka. De delar av kommunen som främst kommer att beröras är verksamheter inom Individ- och familjeomsorg och Gymnasie- och vuxenutbildningen. Startskottet var en två dagars workshop där representanter från berörda verksamheter var inbjudna. Målsättningen är att det nya arbetssättet är implementerat i maj 2018.

Höga förväntningar

Målet för personer med försörjningsstöd är en effektivare handläggning och hantering och att de snabbare ska komma ut eller tillbaka i egen försörjning. Målet för mottagandet och etablering för ensamkommande barn och nyanlända är att fokusera på grundproblematiken, som är behovet av etablering och att stödjas till att bli självförsörjande.

Vision och kvalitet

Projektet går helt i linje med Kungsbackas vision 2030 om ett Kungsbacka med nytänkande och leverans samt kvalitetspolicyn om att göra rätt saker för rätt personer på rätt sätt med effektivitet.

För mer information kontakta:

Staffan Hallström, projektledare för införandet av Trelleborgsmodellen
0300-83 66 19
staffan.hallstrom@kungsbacka.se

Eva Apelvi, förvaltningschef för Individ- & familjeomsorg
0300-83 43 06
eva.apelvi@kungsbacka.se

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasie- & Vuxenutbildning
0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se