Utökad aktivitet på träffpunkterna

Det är mer aktivitet på träffpunkterna nu än för ett halvår sedan och öppettiderna är mer generösa. Det är resultatet av den förändring förvaltningen för Vård & Omsorg genomförde i början av året. Förändringen innebar att kommunen gav frivilligorganisationer och andra aktörer i uppdrag att driva träffpunkterna i Hede, Kullavik och Åsa samt att träffpunkten Rosengatan lades ned.

På de träffpunkter som drivs av andra aktörer i samarbete med kommunens frivilligsamordnare har antalet aktiviteter utökats med sammanlagt en och halv dag per vecka. På de träffpunkter som drivs av kommunens personal har öppettiderna utökats med totalt 39 timmar i veckan. Detta är tack vare den samplanering av personal som förvaltningen gjort och som bland annat innebär att inköp till träffpunkternas aktiviteter görs av Fixartjänst istället för träffpunkternas personal. På så sätt har personalen mer tid till att vara på plats på träffpunkterna.

Bakgrund

Den 7 december 2016 beslutade nämnden för Vård & Omsorg att de besparingar som behövde göras för att få budgeten för 2017 i balans skulle ske inom den öppna verksamheten. Detta innebar att träffpunkternas verksamhet skulle koncentreras. Dessutom skulle frivilligorganisationer bjudas in för att medverka kring utbudet på träffpunkterna. Den 23 augusti i år lämnade nämnden i uppdrag till förvaltningen att så fort som möjligt lämna rapport om uppföljning av effekten av beslutet. I onsdags presenterades rapporten för nämnden.


Läs mer

Dialog om träffpunkternas utveckling

Förändringar på träffpunkterna

Läs mer om träffpunkterna

 

Kontakta gärna

Peter Andersson, biträdande verksamhetschef
0300-83 47 41
peter.andersson@kungsbacka.se

Ann-Helen Svensson, verksamhetschef Kvarboende
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se