Välkommen till föräldragrupp

Vändpunkten bjuder in till föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år där ungdomen har en missbruksproblematik.

Gruppen kommer utgå från KBT-behandling och innehålla träning i kommunikation och förhållningssätt för anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Du kommer få möjlighet att lära dig nya sätta att hantera de negativa konsekvenserna som missbruket fått för dig och verktyg för hur du kan påverka ditt barn att minska sitt missbruk.

Tillfällena kommer också innehålla information och stöd kring droger och hur man kan hantera svårigheterna i att ha ett barn som missbrukar.

Vi kommer att vara max 12 deltagare och träffas tisdagar 17.30-19.45 under fyra tillfällen på Nygatan 17B med start 7 november 2017.

Kaffe och fika ingår.

Datum och tid

  • Tisdag 7/11 kl. 17.30 – 19.45
  • Tisdag 14/11 kl. 17.30 – 19.45
  • Tisdag 21/11 kl. 17.30 – 19.45
  • Tisdag 28/11 kl. 17.30 – 19.45

Är du intresserad eller har frågor?

Kontakta gärna

Behandlare Joakim Petersson
0300–83 48 49
joakim.petersson@kungsbacka.se

Behandlare Birgitta Kinberg
0300–83 39 49
birgitta.kinberg@kungsbacka.se