Välkommen till öppet nämndsmöte

Nämnden för Vård & Omsorg bjuder in till öppet möte med information och frågestund 18 oktober klockan 14.

Nämnden för Vård & Omsorg har öppet möte med frågestund för allmänheten två gånger per år.

Mötet den 18 oktober hålls i kommunfullmäktigesalen i stadshuset, Kungsbacka. Du har möjlighet att i förväg skicka dina frågor till politikerna i nämnden till följande e-post: vard.omsorg@kungsbacka.se.

Mötet kommer bland annat att behandla följande punkter:

  • Digitalisering - hur arbetar vi med mobilt arbetssätt och digitala tjänster
  • Lokalplan 2019-2023
  • Taxor och avgifter 2018

Läs hela agendan här

Kontakta gärna:

Nämndsekreterare Cajsa Löfmark
0300-83 48 39
vard.omsorg@kungsbacka.se