Vilka är de vanligaste smittorna i förskolan?

Är förskolorna redo att hantera årets nya smittor? Vilka är de vanligaste smittorna i förskolan? Hur förhindrar förskolan att de får spridning? Dessa frågor är temat på seminariet om Hygien och smitta som Miljö & Hälsoskydd anordnar tillsammans med Smittskydd Halland och Hyfs – hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götaland.

På seminariet kommer vi belysa vanliga infektioner hos barn ur olika perspektiv samt de hygienrutiner och hygienfällor som förskolan har.

Mängder av tips till dig som arbetar inom förskolan

Vi samlar yrkesgrupperna som på olika sätt arbetar med barn för att öka kunskaperna om hur infektioner och smittspridning kan förhindras och hanteras på bästa sätt. Seminariet är till dig som arbetar inom förskolan som områdeschef, enhetschef, förskolechef, verksamhetsutvecklare eller är pedagog som inom förskolan, öppna förskolan eller är dagbarnvårdare.

Tid: 27 oktober 2017 klockan 08:30-12:00. Dagen inleds med kaffe och fralla kl 08:30 och seminariet börjar kl 9:00. 

Plats: Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6, Kungsbacka

Anmäl dig senast 20 oktober 2017 till Raymond Thorley. Ange namn, yrkesroll, verksamhetens/förskolans namn, e-postadress och telefonnummer, samt eventuell specialkost. Det bjuds på en frukostfralla samt frukt i pausen.

Vid frågor kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Yaneth Rosander eller via telefon: 0300-83 44 75.