Vill du veta hur du hanterar båten miljövänligt?

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd välkomnar dig som båtägare och representant för fritidsbåthamnar och småbåtsvarv till en informations- och diskussionskväll.

Under kvällen pratar vi om båtliv, båtbottenfärger, alternativa metoder, miljöregler och praktiska råd för hamnar och båtägare. På plats finns experter och representanter från myndigheter och företagare inom båtbranschen som belyser hur framtidens miljöanpassade båtliv kan komma att se ut.

När? Torsdagen den 16 november 2017 klockan 18.00. Vi startar med mingel och fika klockan17.30.

Var? Kulturhuset Fyren, Lokal Snäckan, Borgmästaregatan 6, Kungsbacka.

Program

17.30 Mingel och fika

18.05 Miljöexpert småbåtshamnsverksamhet Per-Olof Samuelsson, Vågen konsult: Regler och krav på spolplattor och skyddsåtgärder, alternativa skyddsmetoder, båtuppställning, sedimentprovtagning, marksanering, farligt avfall, båtskrotning

19.00 Kort fikapaus

19.15 Moderna båtbottenfärger: Representant från Hempel informerar

19.30 Borsttvätt: Representant från BoatWasher informerar

19.45 Havsmiljöinstitutet: Film ”Strömmar av plast” om aktuell marinbiologisk forskning

20.00 Per-Olof Samuelsson informerar om TBT-forskning och mikroplaster i  havet samt effekter på marin miljö

20.15 Diskussion och avslutning

Anmälan

Antalet platser är begränsat och för att kunna ordna fika behöver vi veta hur många som kommer. Därför vill vi ha din anmälan till seminariet senast den 10 november 2017.

Anmäl dig via telefon: Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00, mail: goran.tobiasson@kungsbacka.se, isabel.hedqvist@kungsbacka.se, post: Kungsbacka kommun, Miljö & Hälsoskydd, Stadshuset, 434 81, Kungsbacka (Märk kuvertet med ”Anmälan småbåtshamnsseminarium”)

Välkomna!