Begränsad tillgänglighet till bistånds- och avgiftshandläggare

Under november och december kan tillgängligheten till våra bistånds- och avgiftshandläggare på Vård & Omsorg vara något begränsad.

Under november och december kommer förvaltningen för Vård & Omsorg att påbörja byte till ett nytt verksamhetssystem. All dokumentation kommer att läggas över manuellt från gammalt till nytt verksamhetssystem.

Detta innebär att handläggarna kommer att lägga stor del av sin arbetstid på administrativa arbetsuppgifter. Under ovanstående period kan det bli svårare att nå den ordinarie handläggaren men vi ska göra vårt bästa för att se till att tillgängligheten ändå kommer vara så god som möjligt.

När det gäller frågor till biståndshandläggare:

Kontakta gärna

Sofia Wirdmo, enhetschef Vård & Omsorg
0300-835853
sofia.wirdmo@kungsbacka.se

När det gäller frågor om avgifter till avgiftshandläggarna (går även bra att mejla):

Kontakta gärna:

Charlotta Abrahamsson
0300-835199
charlotta.abrahamsson@kungsbacka.se

Natalyia Lazarenko Klein
0300-834328
nataliya.lazarenko-klein@kungsbacka.se