Bygglovet för Kolla Parkstads förskola har fått avslag i högsta rätten

Mark- och miljööverdomstolen beslutade i veckan att avslå kommunens bygglov för Kolla Parkstads förskola.

Förskolan är redan byggd, men ligger enligt angränsande fastighetsägare för nära deras radhus. Det har under en längre tid pågått en process mellan kommunen och fastighetsägaren i ärendet och nu har Mark- och miljööverdomstolens fattat sitt beslut. Det går inte att överklaga och Kungsbacka kommun ska nu se hur man går vidare.  

- Byggfrågor är komplicerade och vi förstår att processen varit ansträngande för  fastighetsägarna. Nu får vi som byggherre analysera domen och våra olika handlingsalternativ, säger Lars Nyström, chef för förvaltningen för Service.

Byggnadsnämnden som fattade beslut om bygglovet gjorde det utifrån detaljplanen för området.

- Byggnadsnämnden har gjort sin bedömning när det gäller bygglovet, Mark- och miljööverdomstolen har gjort en annan bedömning. Vi får nu dra lärdom av denna dom, säger tf bygglovschef Hanna Ståhl.

Kontakta gärna

Lars Nyström, förvaltningschef för förvaltningen för Service
0300 -83 42 13

Hanna Ståhl, tf. bygglovschef på förvaltningen för Plan & Bygg 
0300-83 44 38