Delar av Kungsgatan och Storgatan avstängda i november

På grund av anläggningsarbeten kommer delar av Kungsgatan och Storgatan vara avstängda i november.

Kungsgatan

Kungsgatan kommer vara avstängd för fordonstrafik mellan Varlavägen och Sjöallen den 6 november – 1 december på grund av arbetet som sker på Kvarteret Valand. Trafiken kommer istället ledas via parkeringen söder om Kungsgatan.

Storgatan

Storgatan kommer vara avstängd från torget till Nygatan den 6 november – 1 december. Detta på grund av beläggningsarbete efter det VA-arbetet som gjordes på platsen i våras. Bussen kommer att ledas om till Östergatan med hållplats mitt för Lindens torg.

Kontakta gärna

Trafikingenjör Sofie Svensson
0300-83 52 89
sofie.svensson@kungsbacka.se