Elevarbete om hur du ska tvätta din bil

Elever från Hedeskolan startade ett projekt och vill upplysa Kungsbackabor och alla svenskar om varför det är så mycket bättre att tvätta bilen i en anläggning. De är även med i en internationell tävling med sitt projekt.

Högstadieelever hittade en lösning

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Det här problemet ville eleverna på Hedeskolan hitta en lösning till.

Eleverna började med att göra en enkätundersökning bland bilister i Kungsbacka. Eleverna har frågat 300 personer om deras biltvättvanor. Enkäten visar att cirka 23 procent tvättar sin bil på gatan med dagvattenledningarna och Kungsbackaån som mottagare.

Enkäten finns på elevernas webbsida.

Vatten som tema i elevens val

Lagets förstelärare Angela Emanuelsson berättar att detta projekt är en del av elevens val för skolans klasser 7-9. 

-Vi har 18 elever som har valt detta ämne inom elevens val. De fick ett forskningsuppdrag med tema vatten och de skulle leta reda på ett problemområde kopplat till vatten. Sedan började de tänka ut egna lösningar.

Eleverna har lärt sig mycket under projektet. Precis som många av de intervjuade fick eleverna ny information om hur man bäst tvättar bilen. För att sprida information om hur man tvättar bilen rätt har eleverna gjort en animerad film om biltvätt på gatan.

Se filmen här. 

- Jag har blivit säkrare på att programmera tack vare projektet. Och jag har givetvis lärt känna de andra eleverna i skolan, säger Ludvig Jensen, 13 år, som även gjort rösten till filmen.

- För mig har det varit lärorikt eftersom jag har lärt mig att prata inför andra eftersom jag har berättat om projektet för alla klasser i skolan, säger Benjamin Valladares, 13 år.

Med i en tävling imorgon

Hedeskolans elever är med i en internationell tävling som heter First Lego League och äger rum den 11 november 2017. Göteborg är en av städerna som anordnar tävlingen på Chalmers Tekniska högskola. Tävlingen går ut på att elevgruppen hittar en lösning på ett vattenrelaterat problem och hur de marknadsför sitt projekt. Det är även en teknikdel som går ut på att eleverna ska programmera legorobotar att lösa problem på en speciell bana.

Eleverna har marknadsfört sitt projekt genom en egen hemsida, de lagt ut innehåll på Facebook och fått exempelvis ett lokalt biltvättsföretag att dela deras inlägg och länkat till filmen.

Om bidraget vinner den lokala deltävlingen imorgon, då går gruppen vidare till en nordisk deltävling i Oslo i december. Och vinnaren från den tävlingen får åka till världsfinal i USA under våren.

Viktigt om biltvätt

Vattnet från biltvätt innehåller miljöfarliga ämnen som tvättas bort från bilen och kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga för människor, djur och miljön.

När du tvättar bilen på gatan är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav via dagvattenbrunnar.

Läs mer om hur du tvättar bilen miljösmart.