Förbereder boende för nyanlända

Kommunen förbereder att från vintern 2017 ta emot de personer med uppehållstillstånd som anvisats hit av Migrationsverket och som hittills inte kunnat tas emot på grund av bostadsbrist. De flesta som kommer är barnfamiljer som ska etablera sig i Kungsbacka. Just nu finns bygglovsansökningar inlämnade för boende för nyanlända.

Bygglovsansökningarna gäller egna tomma lokaler som ska fungera som enklare boende av sovsalskaraktär. Lokaler där det redan pågår verksamhet kan också bli aktuella men pågående verksamheter i kommunen ska påverkas så lite som möjligt.

– Kommunen har ett generellt beslut att använda egna lokaler så effektivt som möjligt. Vi tittar därför i första hand på byggnader som står tomma eller inte används alls. I alla verksamheter jobbar vi med att använda lokaler mer effektivt, till exempel genom att förtäta och omfördela, säger fastighetschef Ulrika Granfors.

Migrationsverket har under hösten meddelat att de personer som har fått uppehållstillstånd och väntat på bosättning i mer än två månader inte längre kan stanna kvar på Migrationsverkets egna boende.

– Utifrån rådande situation behöver vi snabbt hitta nya boendealternativ. Den möjligheten vi har är att öppna sovsalar för att ta emot de nyanlända. Sovsalar är ingen bra lösning utifrån integrationssynpunkt, men vi jobbar ständigt med att hitta bra lösningar och värdiga boenden, säger integrationschef Karin Martinsson.

Det finns ännu inget beslut taget i bygglovsärendena. Berörda grannar får information om ett sökt bygglov och har möjlighet att svara om man har några synpunkter.

Mer information

Frågor och svar om boende för nyanläda

Kontakta gärna