Förbud mot eldning

Från och med 1 november är det igen förbjudet att elda trädgårdsavfall.

Enligt kommunens lokala föreskrifter får du som bor inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse bara elda trädgårdsavfall i april och oktober månad. De övriga månaderna råder det eldningsförbud.

Här hittar du andra sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall.